Fysiotherapie

Voor meer informatie over BPC-Fysiotherapie:
I: info@baspierik.nl
T: 0615190783

De fysiotherapeut is deskundig in het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het doel van de behandeling kan zijn het optimaliseren van het functieniveau alsmede het voorkomen van nieuwe klachten.

De behandeling wordt afgestemd op uw klacht en kan onder andere bestaan uit massagetherapie, bewegingstherapie en medische trainingstherapie. Daarnaast zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in en geeft u tips en adviezen waarmee klachten kunnen worden voorkomen. De behandeling is individueel of bij medische trainingstherapie eventueel in groepsverband.

Onze praktijk beschikt over verschillende specialisaties, die afhankelijk van uw klacht, ingezet kunnen worden om in nauwe samenwerking uw klachten te verminderen.

Specialisaties
BPC is gespecialiseerd in algemene klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zoals schouder-, heup-, knie- en rugklachten.

Tevens is BPC gespecialiseerd in revalidatie bij sporters. Deze specialisatie is gericht op het zo snel mogelijk weer kunnen hervatten van uw sportbeoefening na een blessure. Dit is niet alleen bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten, maar ook voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen maar niet in staat blijken te zijn om hun sportbeoefening te hervatten. De fysiotherapeut maakt gebruik van aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen en speelt daarnaast een belangrijke rol in het kader van preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Daarnaast biedt BPC fysiotherapeutische begeleiding aan bij psychosomatische klachten, hieronder valt ook running therapie.

Directe Toegankelijkheid
De fysiotherapeut is tegenwoordig direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er voor een bezoek aan de fysiotherapeut geen verwijzing meer van een (huis)arts nodig is. In geval van directe toegankelijkheid zal de fysiotherapeut wel eerst een screening moeten uitvoeren om te beoordelen of uw klacht(en) een indicatie zijn voor fysiotherapie. Bij twijfel of uw klacht(en) met behulp van fysiotherapie kunnen worden verholpen, zal de fysiotherapeut contact opnemen met de huisarts tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Vergoeding
De behandelingen worden, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar de behandelingen fysiotherapie vergoedt, kunt u zich informeren bij uw zorgverzekeraar. Klik hier voor meer info per zorgverzekeraar. U kunt echter ook ten alle tijden contact opnemen met BPC Fysiotherapie.
BPC biedt ongecontracteerde fysiotherapie aan.

Tarieven
De volgende tarieven worden gehanteerd; klik hier voor de tarieven.

Openingstijden BPC:
Maandag 8.00 – 17.00 uur
Vrijdag 8.00 – 17.00 uur

Behandelingen op overige dagen en in de avonduren op afspraak mogelijk.

BPC Fysiotherapie praktijk
Klik hier voor afbeeldingen van de praktijk.