Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. Van buitenaf bekeken kan runningtherapie lijken op een reguliere hardlooptraining, maar runningtherapie kan worden gezien als een fase tussen niet sporten/bewegen enerzijds, en deelname aan reguliere sport-/beweegactiviteiten anderzijds.

Verklaringsmechanisme
Succesvol bewegen heeft neurobiologische en psychologische effecten. Welke van deze twee mogelijke verklaringsmechanismen het meest bijdraagt aan het gunstige effect van bewegen cg. hardlopen is tot op heden niet met volledige zekerheid te zeggen. Wanneer we uitgaan dat stress de grootste gemeenschappelijke factor is bij het ontstaan van psychische klachten, is het beïnvloeden van de mate van stress het meest cruciale kenmerk van goede en effectieve runningtherapie.

Psychiater Bram Bakker legt uit waarom hardlopen goed is voor mensen met een depressie.

Doelpopulatie
Runningtherapie kan worden ingezet bij de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen. Het is een complementaire behandelvorm, die vaak toegepast wordt naast het geven van medicatie of psychosociale behandelingen. In specifieke gevallen kan ook eerst Runningtherapie worden ingezet waarna er mogelijk nog een aanvullende behandeling plaatsvindt. Meestal is de huisarts de aangewezen persoon om een indicatie te geven voor runningtherapie. Runningtherapie past prima in een ‘stepped care’ aanpak; hierbij wordt de minst ingrijpende behandelwijze (lees; laagdrempelig en met de minste contra indicaties en bijwerkingen) als eerste uitgeprobeerd, alvorens over te stappen naar een meer ingrijpende behandelmethode zoals medicamenteuze therapie of psychotherapie. Runningtherapie helpt in veel gevallen de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten.

Een aantal aandoeningen en klachten waarbij de inzet van runningtherapie een positieve invloed kan hebben, zijn:
Aandoeningen
– Stemmingsstoornissen (met name lichte tot milde depressie, dysthymie)
– Angststoornissen
– Somatoforme stoornissen
– Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
– Persoonlijkheidsstoornissen

Klachten
– Aspecifieke lichamelijke klachten
– Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
– Burnout/verhoogd stressniveau
– Vermoeidheid
– Slaapproblemen
– Agressie / impulsiviteit
– Hyperactiviteit

Samenwerkingsverband
Tevens bestaat er een samenwerkingsverband met Psychologenpraktijk Nuth: klik hier voor meer informatie.